สิงห์บุรี   บำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวาย หม่อมหลวงบัว กิติยากร

จังหวัดสิงห์บุรี   จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวาย หม่อมหลวงบัว กิติยากร เนื่องในวันคล้ายวันพิราลัย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าไตรในการบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายแด่หม่อมหลวงบัว กิติยากร พระชนนีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 9.00 น.พระเดชพระคุณพระพรหมวัชราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดพระราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามประธานฝ่ายสงฆ์และพลอากาศตรีสุพิชัย สุทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานในฝ่ายฆราวาสพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวาย หม่อมหลวงบัว กิติยากร เนื่องในวันคล้ายวันพิราลัย ณ วัดสาลโคดม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าศาล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันถึงแก่พิราลัย

หม่อมหลวงบัว กิติยากร (ราชสกุลเดิม สนิทวงศ์) เกิดเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๔๕๒ เป็นธิดาของ เจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์) กับท้าววนิดาพิจาริณี (บาง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) และเป็นหม่อมในพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ และเป็นที่รู้จักในฐานะพระราชมารดาในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมทั้งยังทรงเป็นพระอัยยิกาฝ่ายพระชนนีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน


อนึ่ง หม่อมบัว กิติยากร พระชนนีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อครั้งดำรงชีวิตอยู่ได้มีศรัทธารับเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถหลวงพ่อเศียร วัดสาลโคดมพร้อมทำนุบำรุงอารามตลอดมาและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระราชศรัทธาพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มสร้างอุโบสถและพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย ส.ก.ประดิษฐานไว้ที่หน้าบันอุโบสถหลวงพ่อเศียรถวายไว้เป็นพุทธบูชาในพระพุทธศาสนาเป็นหลังแรก