กาญจนบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวา

กาญจนบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ระดับจังหวัด ณ บริเวณลำห้วยท่าช้าง อำเภอด่านมะขามเตี้ย
วันที่ 18 กันยายน 2566 ที่บริเวณลำห้วยท่าช้าง หมู่ที่1 บ้านสี่แยก ตำบลหนองไผ่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี นายรณภพ เวียงสิมมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ระดับจังหวัด ณ บริเวณลำห้วยท่าช้าง อำเภอด่านมะขามเตี้ย พร้อมด้วย พันเอก สรกฤต จีนสมุทร รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 17 พันตำรวจเอกไวโรจน์ แน่นพิมาย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรด่านมะขามเตี้ย สำนักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมฯ


จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ระดับจังหวัด เพื่อปฏิบัติการจัดเก็บผักตบชวาในลุ่มน้ำ คูคลอง ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่จะพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี อย่างต่อเนื่อง ตลอดจน สร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้กับแหล่งน้ำ ให้มีความรักความหวงแหนและมีจิตอาสาในการดูแลรักษาแหล่งน้ำให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงามอย่างยั่งยืน
เกษร เสมจันทร์ กาญจนบุรี