นครปฐม จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ที่ศาลาอเนกประสงค์ วัดลำเหย ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2566 โดยสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม, เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม, องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย, ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) อำเภอดอนตูม, สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดนครปฐม และชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดนครปฐม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยและเหล่ากาชาดจังหวัด ข้าราชการเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดำเนินงานโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ โดยในปี 2566 ดำเนินการเป็นปีที่ 25 ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ส่งมอบอาหารพร้อมรับประทาน ให้กับกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลลำเหยและตำบลใกล้เคียง พร้อมมอบถุงยังชีพ จำนวน 280 คน นอกจากนี้ได้มอบเงินสงเคราะห์เด็กนักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจน จำนวน 55 คนๆ ละ 1,000 บาทอีกด้วย

******************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม – ภาพ/ข่าว