สมุทรปราการ ผู้บัญชาการทหารเรือเปิดพระตำหนักเสด็จเตี่ย

สมุทรปราการ  ผู้บัญชาการทหารเรือเปิดพระตำหนักพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
*****ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดพระตำหนักพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เนื่องในโอกาสครบรอบวันสิ้นพระชนม์ 100 ปี
*****เมื่อวันที่5 กรกฎาคม 2566) เวลา 09.39 น. พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดพระตำหนักพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในโอกาสครบรอบวันสิ้นพระชนม์ 100 ปี ณ บริเวณที่ดินกองทัพเรือ ในพื้นที่ตำบลบางปู(ท้ายบ้าน) อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นจุดพักและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ของกิจการเกษตรกรรมกองทัพเรือเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่กำลังพลกองทัพเรือและครอบครัว


*****เนื่องโอกาสครบรอบวันสิ้นพระชนม์ 100 ปี ของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของทหารเรือไทย กองทัพเรือ โดยกรมสวัสดิการทหารเรือ ได้มีการสร้างพระรูปจำลองขนาดเท่าพระองค์จริง โดยมีพิธีเททองเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 พร้อมทั้งได้ปรับปรุงพื้นที่โดยรอบพระตำหนักในบริเวณดังกล่าว ให้มีความสวยงามสมพระเกียรติ และได้อัญเชิญพระรูปหล่อมาประดิษฐานเพื่อเปิดให้ประชาชนได้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล และน้อมระลึกถึงพระกรุณาคุณพระองค์ท่าน โดยพระองค์ได้ทรงริเริ่มวางรากฐานกิจการทหารเรือไทยให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง สามารถทำหน้าที่เป็นรั้วของชาติทางทะเลได้อย่างดีตลอดมา ส่งผลให้กองทัพเรือไทย มีความทันสมัย มีมาตรฐานทัดเทียมนานาอารยประเทศตราบจนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้น ในด้านการดนตรี พระองค์ได้ทรงพระนิพนธ์เพลงที่มีเนื้อหาปลุกใจให้มีความรักชาติ กล้าหาญ ยอมสละชีวิตเพื่อชาติ โดยเพลงปลุกใจของพระองค์ นับว่าเป็นเพลงอมตะของทหารเรือ เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงเป็นอมตะอยู่ในจิตใจของทหารเรือทุกนาย และต่างซาบซึ้งในพระกรุณาคุณของพระองค์อย่างมิรู้ลืม โดยพร้อมใจกันถวายสมัญญานามพระองค์ท่านว่า “องค์บิดาของทหารเรือไทย”
***********************************************
วิวรรธน์ ยั่งยืนเตชานนท์ สมุทรปราการ 0916986925