สิงห์บุรี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

จังหวัดสิงห์บุรี  จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น.ณ พระอุโบสถกลางน้ำ วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2566 โดยมี หัวหน้าศาล ศาล ทหาร ตำรวจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระกุศล แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุขพสกนิกรชาวไทย


โดยประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ กล่าวสัมโมทนียกถา และนำเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระกุศล ประธานในพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำ รับพร เป็นเสร็จพิธี