กาญจนบุรี  จับไม่หมด กองกำลังสุรสีห์ โดยหน่วยเฉพากิลาดหญ้า จับผู้หลบหนีเข้าเมือง 49 คน

กาญจนบุรี  จับไม่หมด กองกำลังสุรสีห์ โดยหน่วยเฉพากิลาดหญ้า จับผู้หลบหนีเข้าเมือง 49 คน
เพื่อปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล พล.ต.วุทธยา จันทมาศ ผู้บัญขากากรกองพลทหารราบที่ 9 (บัญชาการกองกำลังสุรสีห์ ให้เจ้าหน้าที่สนธิกำลังเฝ้าระวังป้องกัน และปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการลักลอบข้ามชายแดนเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมายของแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 . 4.30 น.หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้าได้รับการเเจ้งข้อมูลจาก ประชาชนในพื้นที่ ว่าพื้นที่บริเวณ บ้านท่าขนุน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี.ว่าจะมีการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จึงได้ทำการสนธิกำลัง ลาดตระเวน-ซุ่มตรวจ จุดตรวจ ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการข่าว.กองกำลังสุรสีห์, ชุดปฏิบัติการทางเรือ ฉก.ลาดหญ้า, สถานีตำรวจภูธร, ฝ่ายปกครอง เเละ สาธารณะสุข ทำจับกุมบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมาย ในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดกาญจนบุรี พบผู้หลบหนีเข้าเมือง 49 คน เป็นชาย 29 คน หญิง 20 คน ทำการจับกุมบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมาย การซักถามได้ข้อมูลว่าเสียค่าใช้จ่ายรายละ 20,000 – 30,000 บาท/คน ทั้งหมดเดินทางมาจาก เมาะลำใย, ย่างกุ้ง, พะโค, ยะไข่ ประเทศเมียนมา

โดยจะเข้าไปทำงานที่ จังหวัดสมุทรสาคร, จังหวัดระยอง, จังหวัดกาญจนบุรี และ กรุงเทพฯ จากนั้นหน่วยได้ทำการตรวจวัดอุณหภูมิขั้นต้น ไม่พบผู้มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส นำตัวส่งสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เกษร เสมจันทร์ กาญจนบุรี