สิงห์บุรี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ “เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ”

จังหวัดสิงห์บุรี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ “เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ”
วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น.พระเทพปริยัติสุธี เป็นประธานสงฆ์และนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า ทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวัน คล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2566 ณ พระอุโบสถกลางน้ำ วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร โดยมี นายสัมฤทธิ์ กองเงิน พร้อมนายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ศาล ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมพิธีฯ

เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ที่ทรงมีพระวิริยอุตสาหะ และพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณา เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ ล้วนเป็นที่ประจักษ์อยู่ในดวงใจของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา