สิงห์บุรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดร่วมกับ สมัชชาสุขภาพจัดเวที เสวนา”หลังเลือกตั้งปี 66″

ประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับ สมัชชาสุขภาพจังหวัดสิงห์บุรี จัดเวที เสวนา”หลังเลือกตั้งปี 66″อยากเห็นสิงห์บุรีเป็นอย่างไร
วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายวีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับ ร่วมกับนายประชาญ มีสี นายประชาญ มีสี ผู้ประสานงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดสิงห์บุรี จัดเวทีพลเมืองสิงห์บุรี เสวนาประเด็น”หลังเลือกตั้งปี 66″อยากเห็นสิงห์บุรีเป็นอย่างไร ถิ่นวีรชนคนกล้า ปัญหาเมืองสิงห์บุรี ณ ภัตตาคารไพบูลย์ไก่ย่าง โดยมี พระครูปลัดเอนก ปุณวุฑโฒ เจ้าอาวาสวัดโคนอน ประธานประชาคมงดเหล้าสิงห์บุรี นายวิจิตรเลิศไพบูลย์วงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรม เครือข่าย ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน จำนวน 50 คน ร่วมเสวนา 3 ประเด็นสำคัญ 1.ด้านท่องเที่ยว 2.ด้านสังคม 3.ด้านเกษตร ของจังหวัดสิงห์บุรี


จุดแข็ง จังหวัดสิงห์บุรีอยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองรองรับนักท่องเที่ยว มีวัด ธรรมชาติ แม่น้ำเจ้าพระยา เกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย ให้นักเที่ยวศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมตลอดจนวิถีต่างๆในชุมชน สังคมผู้สูงอายุ มีความสงบสุขมีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน เช่น วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร วัดพิกุลทอง อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน เทวาลัยพระพรหม ตลาดย้อนยุคบางระจัน ตลาดวัดพระนอนจักรสีห์ และปลาช่อนแม่ลา เป็นต้น อยากเห็นสิงห์บุรี พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยว ช่วยกันอนุรักษ์ฟื้นฟูส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวิติศาตร์ ศาสนาวัฒนธรรม วิถีชิวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ พัฒนาเกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพัฒนาผลผลิตให้มีมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าของผลผลิต ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนแบบบูรณาการและทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น