กาญจนบุรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จ้างแรงงานต่างด้าวทำงาน

กาญจนบุรี  ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการที่จ้างแรงงานต่างด้าวเข้าทำงานในจังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 21 มีนาคม 2566 ที่บริษัทริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เดินทางมาตรวจราชการเพื่อติดตามการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมพูดคุยกับผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าว


จากนั้นผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานนำคณะหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการที่จัดจ้างแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานที่บริษัทฯ เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ การตรวจคัดกรองเบื้องต้น การบังคับใช้แรงงาน การค้ามนุษย์ด้านแรงงานในแรงงานต่างด้าวตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน การตรวจคัดกรอง (SOP) โดยกำชับให้ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมมือกับสถานประกอบการในการดูแลคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างแรงงานต่างด้าวให้ได้รับการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกับแรงงานไทย เช่น อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ การรักษาพยาบาล การทำประกันสังคม สวัสดิการต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้ลูกจ้างได้รับสวัสดิการจากสถานประกอบการอย่างเป็นธรรม และเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาการค้ามนุษย์

ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการจัดลำดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ของประเทศไทยให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเดิมอีกด้วย
ทั้งนี้ นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงแรงงาน ให้มาตรวจเยี่ยม มาตรฐาน (Standard Operating Procedure) หรือ SOP ให้เป็นไปตามกลไก และสำหรับสถานการณ์ภาพรวมในจังหวัดกาญจนบุรี เป็นสถานการณ์ที่ดีอยู่ในขั้นถึงดีมาก ซึ่งอาจจะมีประเด็นปัญหาปลีกย่อยอยู่บ้าง โดยได้แนะนำ และให้ดำเนินการแก้ไขต่อไป และได้ฝากให้ผู้ประกอบการแรงงานที่จะจ้างแรงงานต่างด้าวให้เข้ามาทำงานอย่างถูกกฎหมายเพราะจะได้รับการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน
เกษร เสมจันทร์ กาญจนบุรี