อยุธยา โรงพยาบาลเสนารับมอบรถพยาบาล

วันที่ 17 มีนาคม 2566 โรงพยาบาลเสนา ขออนุโมทนาบุญ หลวงพ่อสุขสัมฤทธิ์ วัดตูม คณะศิษย์ พระเดชพระคุณพระมงคลวราจารย์ ( หลวงพ่อเชิญ) วัดโคกทอง พระราชสิทธิโสภณ เจ้าอาวาสวัดตูม คุณพ่อมงคล คุณแม่ลัดดา คุณมาลินี เภสัชกรหญิงอรสา อารยพัฒน์ คุณศิริวรรณ ทิลารักษ์ บริจาครถพยาบาล จำนวน 1 คัน พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลเสนา รับมอบโดย นายแพทย์ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ณ วัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ชาญ ชูกลิ่น รายงาน