สิงห์บุรี ผู้ว่าฯตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของช่วยเหลือบ้านที่ถูกไฟไหม้

ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของช่วยเหลือบ้านที่ถูกไฟไหม้
เมื่อเวลาประมาณ 03.00 น. วันที่ 16 มีนาคม 2566 ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านของนายเพียร ยังมั่น อายุ 76 ปี บ้านเลขที่ 86 หมู่ที่ 4 ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ได้รับความเสียหายทั้งหลัง
วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น.นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นายปรีชา ดิลกพรเมธี ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี นางสาวนัยนา ศรีเร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นางภรณี ธนาคมานุสรณ์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี ปลัดอำเภอค่ายบางระจัน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ออกเยี่ยมและให้กำลังใจราษฎรที่ประสบอัคคีภัย จำนวน 2 ราย คือ 1. นายเพียร ยังมั่น บ้านเลขที่ 68 หมู่ที่ 4 ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เพลิงไหม้บ้านทั้งหลัง

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จำนวน 2,000 บาท เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จำนวน 3,000 บาท พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 3,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค น้ำดื่ม ผ้าห่ม และมุ้ง จำนวน 1 ชุด และหลังที่ 2. นายทองชุบ จันวัต บ้านเลขที่ 66/4 หมู่ที่ 4 ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เพลิงไหม้บ้านบางส่วน โดยเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค น้ำดื่ม ผ้าห่ม และมุ้ง จำนวน 1 ชุด เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นและเป็นขวัญและกำลังใจ ส่วนการช่วยเหลือสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้าน ทางจังหวัดฯ ดูในเรื่องงบประมาณที่จะเข้ามาให้ความช่วยเหลือ รวมไปถึงการออกแบบบ้านและสร้างบ้านหลังใหม่ให้ จะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาให้การช่วยเหลือต่อไป