เชียงใหม่ ตักบาตรถวายฟ้าหญิง

ตักบาตรถวายฟ้าหญิง
291265_ประชาชนร่วมตักบาตรถวายฟ้าหญิงให้หายประชวรโดยเร็ว
29 ธันวาคม 2565
นายวัชระ เทพกัน นายอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมพระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ นายอนิรุทธิ์ จึงสุดประเสริฐ ประธานกรรมการฮิโนกิ พร้อมประชาชน ได้ร่วมตักบาตรทำบุญถวายพระพร ด้วยความจงรักภักดีและขอถวายพระพรถวายให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายประชวรโดยเร็ววัน ใน

ช่วงเช้าวันนี้ นายอนิรุทธิ์ จึงสุดประเสริฐ ประธานกรรมการฮิโนกิ ได้เปิดสถานที่ประสาทฮิโนกิ เป็นสถานที่ทำพิธี นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 48 รูป มาตักบาตรโดยมีนายวัชระ เทพกัน นายอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ มาร่วมเป็นประธาน มีประชาชนเข้าร่วมหลายร้อยคน ทั้งคนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยว ฮิโนกิทำการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลขอให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาหายประชวรโดยเร็ว ทางคณะพระสงฆ์ได้เทศนาเรื่องประเทศไทยเป็นประเทศทรงที่มีพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งประเทศมาจนถึงทุกวันนี้และเป็นประเทศเดียวที่เป็นเอกราชมาจนถึงทุกวันนี้เพราะพระมหากษัตริย์ทรงนำทัพเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านมีความจงรักภักดี จึงได้ต่อสู้ร่วมกันมาประชาชนอยู่สงบสุขมาจนถึงทุกวันนี้ และได้ทำการสวดมนต์พระพุทธคุณ ขอให้เจ้าฟ้าหญิงทรงหายประชวรโดยเร็ว


ทางประสาทฮิโนกิ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดให้นักท่องเที่ยว เข้าเที่ยวชมสถานที่แล้วทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น ถึง เวลา 18.00 น มีสวนดอกไม้และสถานที่ท่องเที่ยวในสวนฮิโนกิ พร้อมมีชุดคนญี่ปุ่นให้บริการด้วย มีนักท่องเที่ยวเริ่มทะยอยเข้ามาเที่ยวมากขึ้นทุกๆวัน

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว