กาญจนบุรี ผู้ว่าฯบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว

กาญจนบุรี  พ่อเมืองกาญจน์ บวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในการจัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2565
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายกองเอก พงศธร ศิริสาคร นายชำนาญ ชื่นตา นายสมหวัง บุญระยอง นายรณภพ เวียงสิมมา หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2565 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ประกอบพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ ศาลหลักเมืองกาญจนบุรี สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และที่พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 3 พระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวจังหวัดกาญจนบุรีในการสร้างเมืองกาญจนบุรี สร้างความเจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบัน
จากนั้นได้ประกอบพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และประกอบพิธีกรรมทางศาสนา บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแคว เพื่อบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และยังเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับและเหล่าเชลยศึกที่เสียชีวิตในการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นสะพานที่สำคัญที่สุดของเส้นทางรถไฟสายมรณะ ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

สำหรับพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครั้งนี้เพื่อเป็นการสักการะสิ่งศักดิ์ในพื้นที่ได้คุ้มครองปกป้องให้การดำเนินการจัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2565 ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม พ.ศ.2565 ให้การจัดงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งงานนี้ถือเป็นงานประจำปีของจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ให้ผู้มาเที่ยวชมงานได้ศึกษาและรู้จักจังหวัดกาญจนบุรีในฐานะที่เป็นที่ตั้งอนุสรณ์สถานแห่งสงครามโลกครั้งที่ 2 อีกด้วย
เกสร เสมจันทร์ กาญจนบุรี