นครปฐม สโมสรโรตารีกรุงเทพ-รัชดาภิเษก มอบเครื่องมือแพทย์ช่วยชีวิตแก่รพ.สามพราน

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565

สโมสรโรตารีกรุงเทพ-รัชดาภิเษก มอบเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มหัวใจให้โรงพยาบาลสามพราน  จำนวน 1 เครื่อง ราคา 1,000,000 บาท และเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 50,000 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท โดยมีนายแพทย์ทินกร ชื่นชม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามพราน พร้อมด้วยนางพัชรี  เกษรบุญนาค รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามพราน และคณะผู้บริหาร แพทย์ และพยาบาลร่วมรับมอบ  โดยการนำของ นายกสโมสรกรุงเทพ-รัชดาภิเษก และ นายกสโมสรเจจู อารา  ร่วมด้วย อดีตผู้ว่าการภาค 3350 โรตารีสากล นครินทร์ รัตนกิจสุนทร   ผู้ว่าการภาค สมาชิกสโมสร ภาค 3350 ที่ร่วมโครงการ และโรแทเรียนจากภาค 3662 นายกสโมสร ชลภัสร พิมพา