ชลบุรี ยินดีกับผู้จบหลักสูตรนักบริหารงานสวัสดิการสังคม

13 สิงหาคม 2565
ผู้สื่อข่าวรายงานว่านางสาว อรุณศรี จารีบูรณภาพ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี เข้ารับประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะหลักสูตรนักบริหารงานสวัสดิการสังคม (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)จาก-ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณรงค์ จันใด รองคณบดีฝ่ายบริหาร และผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาแห่งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องบอลลูม โรงแรม อมารี พัทยาเหนือ  พร้อมบันทึกภาพหมู่ร่วมกับผู้เข้าอบรมจำนวน 70 คน


หลักสูตรนี้ ได้จัดอบรม เป็นเวลาทั้งสิ้น 20 วัน ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมี ว่าที่ร้อยโท อริชัย เกตุจันทร์ เป็นผู้อำนวยการโครงการอบรมในครั้งนี้