นครปฐม มทร.รัตนโกสินทร์จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2565

มทร.รัตนโกสินทร์จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 ที่ หอประชุมบัวสวรรค์ (1,500 ที่นั่ง)มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์  ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดีมทร.รัตนโกสินทร์ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาใหม่ ที่จะได้ฝากตัวเป็นศิษย์ต่อคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ และได้แสดงออกถึงความเคารพและระลึกในพระคุณของคณาจารย์ที่จะประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ตนเองต่อไป

 ทั้งนี้ภายในงานมีพิธีมอบโล่และเกียรติบัตร คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 – 2564 และรางวัลการประกวดการประดิษฐ์พานเครื่องสดไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี อย่างพร้อมเพรียง