ตรัง จัดกิจกรรมปลูกและฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลเพื่อเป็นอาหารของพะยูนถวายเป็นพระราชกุศล

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมปลูกและฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลเพื่อเป็นอาหารของพะยูน และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2565


ที่หาดคลองสน ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกและฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลเพื่อเป็นอาหารของพะยูน ทั้งนี้นายวรรณ ชาตรี ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า สืบเนื่องจากจำนวนพะยูนในประเทศไทยมีประมาณ 250 ตัว ซึ่งร้อยละ 70 หรือประมาณ 180 ตัว พบในทะเลของจังหวัดตรัง โดยที่ถิ่นที่อยู่อาศัยของพะยูนอยู่บริเวณใกล้ฝั่งที่มีแหล่งหญ้าทะเล และในจังหวัดตรังมีหญ้าทะเลอยู่ประมาณ 33,000 ไร่ ซึ่งหญ้าทะเลมีความสำคัญโดยเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ บริเวณแหล่งหญ้าทะเลจึงต้องได้รับการดูแล อนุรักษ์ และฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของพะยูน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดตรัง ที่ผ่านมาจังหวัดตรังได้มีการขับเคลื่อนการอนุรักษ์พะยูน โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดแผนการอนุรักษ์พะยูนและหญ้าทะเลของจังหวัดตรัง

และเนื่องในโอกาสวันที่ 12 สิงหาคม 2565 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 จึงได้จัดโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดตรัง กิจกรรมปลูกและฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลเพื่อเป็นอาหารของพะยูน จำนวน 5,000 ต้นขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเล พื้นที่หาดคลองสน ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และให้ความรู้สร้างจิตสำนึกให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา องค์กร หน่วยงาน และประชาชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลของจังหวัดตรัง ตลอดจนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันที่ 12 สิงหาคม 2565 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการอนุรักษ์แหล่งหญ้าทะเล รวมถึงพะยูน อีกทั้งยังจะมีการจัดงานเก็บขยะทะเลตามแนวชายหาดของจังหวัดตรัง เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม และความสะอาด รองรับการท่องเที่ยวอีกด้วย
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง