นครปฐม จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 600,099 ตัว เฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดนครปฐม  จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 600,099 ตัว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565


วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 600,099 ตัว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณท่าน้ำวัดหนองดินแดง ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมืองนครปฐม โดยมีพระครูหริภูมิรักษ์ เจ้าคณะตำบลสวนป่าน เจ้าอาวาสวัดหนองดินแดง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนผู้นำท้องถิ่น นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อีกทั้งเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากร และเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากมัจฉาทองฟาร์ม เป็นพันธุ์ปลาบึก 99 ตัว พันธุ์ปลาตะเพียนขาว 300,000 ตัว และพันธุ์กุ้งก้ามกราม จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสุพรรณบุรี 300,000 ตัว รวมทั้งสิ้น 600,099 ตัว โดยปล่อยลงสู่คลองหน้าวัดหนองดินแดง และมอบให้กับผู้นำท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ นำไปปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับแม่ดีเด่น ประจำปี 2565 ของตำบลหนองดินแดง อีกด้วย

*****************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม – ข่าว