สิงห์บุรี จัดพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดสิงห์บุรี จัดพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี ใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี ใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ พระอุโบสถกลางน้ำ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีถวายแด่พระเทพปริยัติสุธีเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี ฝ่ายมหานิกาย พระสิงหคณาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี ฝ่ายธรรมยุต เจ้าคณะอำเภอ และเจ้าคณะตำบล ทั้ง 2 นิกาย รับการถวายคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติบทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีฯเพื่อนำไปมอบแด่วัดในสังกัดในจังหวัดสิงห์บุรีนำไปเทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 และวันพระ ตลอดปี 2565


โดยมีนางจิตติวรรณ สิทธิวิรัชธรรม ประธานแม่บ้านมหาดไทย ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมในพิธี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระองค์ท่านทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้าง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สร้างความผาสุกให้พสกนิกร ตลอดระยะเวลา เป็นเวลา 70 ปี