นครปฐม จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เรือนจำกลางนครปฐม ตำบลวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานกิจกรรม โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2565 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน/ภาคธุรกิจ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม โดยการจัดเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้กับผู้ต้องขังหญิง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดำเนินงานโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ โดยในปี พ.ศ. 2565 ดำเนินการเป็นปีที่ 24 จึงได้ร่วมกับจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำกลางนครปฐม จำนวน 450 ราย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2565


สำหรับการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม ได้รับการสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อจัดเลี้ยงอาหาร และจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นสำหรับผู้ต้องขังหญิง ได้แก่ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ มอบเงินจำนวน 20,000 บาท , โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเพื่อป้องกันการค้าประเวณีฯ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม จำนวน 20,000 บาท, ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดนครปฐม จำนวน 15,000 บาท ,ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม จำนวน 10,000 บาท ,เทศบาลตำบลบางหลวง อ.บางเลน จำนวน 10,000 บาท, สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยจังหวัดนครปฐม จำนวน 5,000 บาท, คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม จำนวน 47,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 127,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
โดยชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม ได้นำเงินสนับสนุนจำนวนดังกล่าว จัดเลี้ยงอาหารมื้อกลางวัน จัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น อาทิ ผ้าขนหนู จำนวน 450 ผืน ชุดชั้นใน จำนวน 450 ชุด และผ้าอนามัย จำนวน 900 ห่อ เพื่อมอบให้กับผู้ต้องขังหญิงดังกล่าว

**********************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว