อยุธยา กรมชลประทาน แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น

กรมชลประทาน แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น ทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำได้รับผลกระทบ

นายธนากร  ตันติกุล  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา  เปิดเผยว่า  ขณะนี้กรมชลประทานได้ประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ในช่วงวันที่ 7-9 สิงหาคมนี้  เนื่องจากประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง รวมทั้ง กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  คาดการณ์ว่าปริมาณฝนในช่วงเวลาดังกล่าวจะทำให้เกิดน้ำท่าไหลเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาประมาณกลางเดือนสิงหาคมนี้  หลังจากพบว่าวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 12.00 น. มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา อัตรา 699 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในการรองรับน้ำเหนือที่จะเกิดขึ้น

ดังนั้น เพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอย่างเหมาะสม  จึงจำเป็นต้องขอปรับเพิ่มระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเท่าที่จำเป็น  อัตราอยู่ระหว่าง 700-1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  เช่นเดียวกับช่วงที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้พื้นที่ริมน้ำมีระดับน้ำทยอยเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ 0.20-0.80 เมตร บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณคลองโผงเผง จังหวัดอ่างทอง คลองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา ตำบลลาดชิด ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่  โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชน  อย่างไรก็ตาม  หากมีปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นที่จะส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  กรมชลประทานจะแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบต่อไป
ชาญ ชูกลิ่น รายงาน