ตรัง เริ่มแล้วงาน “ย้อนวันวานเมืองเก่าตรัง”

เริ่มแล้วงาน “ย้อนวันวานเมืองเก่าตรัง” @กันตัง ร่วมสืบสาน อนุรักษ์เมืองเก่า สืบทอดวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของจังหวัดตรังและกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว หลังการคลี่คลายของสถานการณ์โรคโควิด -19
ที่ศาลเจ้าเก่งจิวโฮยก๋วน ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่ากันตัง ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าตรัง ประจำปี 2565 โดยมีนายจักรพงษ์ รัชนีกุลนายอำเภอกันตัง, นายสรนนท์ จิโรจน์มนตรี นายกเทศมนตรีเมืองกันตัง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 -6 สิงหาคม เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว และบริการในพื้นที่ชุมชนเมืองเก่าจังหวัดตรังให้กลับมาเหมือนเดิม หลังการคลี่คลายของสถานการณ์โรคโควิด -19 และเป็นการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการท่องเที่ยวเมืองเก่าตรัง ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการร่วมกันอนุรักษ์เมืองเก่า และสืบทอดวัฒนธรรมอันเก่าแก่ ของจังหวัดตรังให้คงอยู่คู่กับจังหวัดตรังต่อไป และยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น ให้เกิดความภาคภูมิใจ ในถิ่นกำเนิดของคนตรัง กระจายรายได้สู่ฐานราก ตามนโยบายของรัฐบาล ตามลำดับ อันจะส่งผลให้เกิดรายได้ที่มั่นคง สร้างความมั่งคั่ง ให้กับเศรษฐกิจของภูมิภาค และประเทศ


โดยการจัดงาน “ย้อนวันวานเมืองเก่าตรัง @ กันตัง”ครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2565 ที่ศาลเจ้าเก่งจิวโฮยก๋วน ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ตั้งแต่เวลา 15.00 – 21.00 น. โดยมีร้านค้าในท้องถิ่น เข้าร่วมงาน จำนวน 25 บูธ มีการแสดงพื้นถิ่น ตลอดการจัดงาน การแสดงนิทรรศการภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์ของอำเภอดันตัง และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนในช่วงเวลา 08.30 – 12.00 น. โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง