นนทบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นนทบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่ห้องประชุมปัญญางาม วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชังมงคล วันฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

โดยมีคณะที่ปรึกษา ผู้บริหาร ครู อาจารย์บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง พิธีเริ่มโดยประธานถวายเครื่องราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ ถวายพานพุ่ม เปิดกรวยกระทงดอกไม้ จากนั้น ประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล แล้วกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล โดยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ

เพื่อประโยชน์อันมหาศาลของประเทศชาติและประชาชนชาวไทย ยังผลให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วหน้า เป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของพสกนิกรตลอดมา อีกทั้งทรงมีพระราชปณิธานสืบสาน รักษา และต่อยอดแนวพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้น ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมใจกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา แล้วถวายความเคารพ เสร็จพิธีแล้วประธานได้มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ครูผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นที่ 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์คือนายสมบูรณ์ศักดิ์ อุดมดี , นายหิรัณย์ ศุภวนนิมิต และชั้นที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์คือ นายอภิสิทธิ์ สุมาลี, นางสาวศิริพร ประสานทรัพย์, นางวิรากานต์ ชูเจริญรัตน์, นางสาวชนิสรา หิรัญวัฒาโภคิน และนางสาวปิยมาภรณ์ เหมืองทอง .