ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานศิษย์เก่าสวนกุหลาบ​วิทยาลัย​รุ่น 103 นำคณะฯร่วมแสดงความยินดี

“ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานศิษย์เก่าสวนกุหลาบ​วิทยาลัย​รุ่น 103 นำคณะฯร่วมแสดงความยินดีกับนายกสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโอกาสครบรอบ 90 ปี สมาคมฯ!!

เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2565 ณ สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์เขตดุสิต กทม.โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานศิษย์เก่าสวนกุหลาบ​วิทยาลัย​รุ่น 103 พร้อมด้วย นายอุดม ฉายศิริ ผู้จัดการสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย,นายพงศ์ภักดิ์ นิคมภักดี ศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่นที่ 103, นายธรรมณัฐ เหมือนพะวงศ์ ​ศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่นที่ 103 และคณะฯ

ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบช่อดอกไม้ให้กับ นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช นายกสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมร่วมกิจกรรมการเสวนาเรื่อง “9 ทศวรรษสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย และก้าวสู่ทศวรรษที่ 10” ในครั้งนี้