สมุทรปราการ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

สมุทรปราการ   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี 2565

*****เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงแสดงถึงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะปฏิบัติหน้าที่พนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดินตามรอยพระยุคลบาท ในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ

โดยมี นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นประธานในพิธีฯ นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ทสภ. เข้าร่วมพิธีฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ด้านหน้าอาคารสำนักงาน ทสภ.
——————————–
วิวรรธน์ ยั่งยืนเตชานนท์ สมุทรปราการ 0916986925