นนทบุรี เปิดโครงการ“ ป้องกันและควบคุมโรคนิ้วล็อกเฉลิมพระเกียรติ

นนทบุรี วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ ป้องกันและควบคุมโรคนิ้วล็อกเฉลิมพระเกียรติ ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

นายสมนึก กล่าวว่า เทศบาลนครนนทบุรี ได้จัดโครงการนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน และผู้ป่วยนิ้วล็อกมีความรู้เรื่องสาเหตุการเกิดโรคนิ้วล็อก วิธีการป้องกันและควบคุมโรคนิ้วล็อก สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้มือในการทำงานต่างๆได้ถูกต้องเหมาะสม กิจกรรมในวันนี้เป็นการอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลนิ้วมืออย่างถูกวิธี การทำกายภาพบำบัด การแช่มือ/นวดมือ โดยวิธีแพทย์แผนไทย และการผ่าตัดรักษาให้แก่ผู้ป่วยโรคนิ้วล็อกโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จำนวน 300 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิ้วล็อกมาบรรยายให้ความรู้

และทำการรักษาผู้ป่วยโดยการผ่าตัดเจาะผ่านผิวหนัง จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายแพทย์วิชัย วิจิตรพรกุล อดีตรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคนิ้วล็อกระดับประเทศ นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ บำรุงถิ่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) เทศบาลนครนนทบุรี ชมรมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ รุ่นหญ้าแพรก และสโมสรโรตารี่เจริญนคร (ภาค 3350)

สันติ นนทบุรี รายงาน