สิงห์บุรี อนุกรรม To Be ประเมินสิงห์บุรีเป็นระดับประเทศ

อนุกรรม To Be ประเมินสิงห์บุรีเป็นระดับประเทศ
วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายประวิทย์ เคียงผล และนางธนิกา เจียระนัยปรีเปรม อนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน จังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่ประจำปี 2565 ได้ลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อติดตามประเมินการดำเนินงานกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดสิงห์บุรี และเรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อนำผลการประเมินไปประกอบการประกวดระดับประเทศรอบสุดท้ายที่จะมีขึ้นในปลายเดือนกรกฎาคม 2565 หลังจากที่จังหวัดสิงห์บุรี ได้รับการจัดเลือกให้ได้รับเป็น จังหวัดที่มีการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับภาค และเรือนจำจังหวัดสิงห์บุรีได้รับการคัดเลือกให้เป็นเรือนจำที่มีการบริหารจัดการกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในระดับเหรียญเงิน ซึ่งก็มีนายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี และนายแพทย์โชคชัย สาครพาณิชย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี เป็นผู้บรรยายรายงานผลการดำเนินงาน


สำหรับจังหวัดสิงห์บุรี ที่ผ่านมาได้รับการคัดเลือกเป็นจังหวัดที่มีผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับภาคมาแล้ว 4 ครั้ง แต่ยังไม่เคยได้ในระดับประเทศ ส่วนเรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับเหรียญเงินในการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE มาแล้ว 3 ครั้ง ซึ่งก็ยังไม่เกณฑ์ที่จะได้รับเหรียญทองเช่นกัน ซึ่งการมาประเมินในพื้นที่ของอนุกรรมการในครั้งนี้ คะแนนที่ได้รับ ก็จะนำไปรวมกับการประกวดในระดับประเทศในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2565 นี้ ซึ่งจังหวัดสิงห์บุรีจะได้รับการประเมินเป็นระดับประเทศหรือไม่ ก็ต้องรอดูผลอีกครั้ง เช่นเดียวกับเรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี ก็ต้องรอดูผลคะแนนรวมเช่นกัน