สิงห์บุรี ฟุตบอลถ้วยพระราชทาน

สิงห์บุรี   ฟุตบอลถ้วยพระราชทาน สมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสจังหวัดสิงห์บุรี สนามอาภาสเตเดี้ยม และสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดสิงห์บุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬาฟุตบอล คัดเลือกตัวแทนภาคกลางตะวันตก” รายการหลัก จากสมาคมกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย”
เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ นวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ นายสัมฤทธิ์ กองเงินรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมเปิดกรวยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ในรายการฟุตบอล senior Thailand Football Cup ๒๐๒๒ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ในรุ่นอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป พร้อมด้วย นายศุภศิลป์ ปู่ประเสริฐประธานที่ปรึกษาสมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสจังหวัดสิงห์บุรี นายสมควร ชัยบุรินทร์ นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดสิงห์บุรี ผู้กล่าวรายงานการแข่งขัน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี พร้อมคณะ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี

เริ่มดำเนินการแข่งขัน วันที่ ๘ – ๙ มกราคม ๒๕๖๕ หลังจากนั้นวันที่ ๑๐ – ๑๑ – ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ แข่งขันที่สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งในครั้งนี้มีทีมจังหวัดต่างๆร่วมทำการแข่งขันทั้งหมด ๗ จังหวัดประกอบด้วย ๑. จังหวัดสิงห์บุรี ๒. จังหวัดลพบุรี ๓. จังหวัดชัยนาท ๔. จังหวัดสุพรรณบุรี ๕. จังหวัดสมุทรสาคร ๖. จังหวัดราชบุรี ๗. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ซึ่งทำการแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ หาทีมชนะเลิศ เพื่อเป็นตัวแทนโซนภาคกลางตะวันตก ไปแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยระหว่างทีมจังหวัดสมุทรสาครพบกับทีมจังหวัดลพบุรี เวลา ๑๕.๐๐ น เริ่มดำเนินการแข่งขัน จากนั้นเวลา ๑๗.๐๐ น นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานพิธีปิดการแข่งขัน เปิดกรวยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ยืนตรงเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยพร้อมเพียงกัน และ นายสัมฤทธิ์กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวแสดงความยินดี กับทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศ พร้อม ปิดการแข่งขัน ซึ่งมี แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม นางจิราภรณ์ กองเงิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นายสมควรชัยบุรินทร์ นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดสิงห์บุรี นายประจบจันทร์ภู่ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสิงห์บุรี ทีมชนะเลิศ เป็นตัวแทนกลุ่มโซนภาคกลางตะวันตกได้แก่ทีมจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีผู้ใหญ่ของจังหวัดสมุทรสาคร มาให้กำลังใจหลายท่าน มีนายศรีศักดิ์  วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา / นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาครนายประเสริฐ อักษรทับ เลขาธิการสมา
คมกีฬาฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ทีมจังหวัดสมุทรสาครได้ไปแข่งขันในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยที่กรุงเทพฯ ส่วนทีมรองชนะเลิศได้แก่ทีมจังหวัดลพบุรี ได้ไปแข่งขันในรอบเพลย์ออฟ เพื่อจะเข้าไป ชิงชนะเลิศ ชิงแชมป์ประเทศไทยในลำดับต่อไป

การแข่งขันในครั้งนี้ ได้ดำเนินการแข่งขัน ถ่ายใต้มาตรการการแข่งขันแบบ New Normal ป้องกันการแพร่ระบาดโรค covid-19 อย่างเคร่งครัด โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองสิงห์บุรีและเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข อำเภออินทร์บุรีส่งเจ้าหน้าที่ รพ. สต มาคัดกรองวัดอุณหภูมิ ประวัติการฉีดวัคซีน และผลการสวอป ATK ภายใน 72 ชั่วโมง อย่างเคร่งครัด และนักกีฬาทุกคน ได้ผ่านการคัดกรอง พร้อมทั้งการจัดการแข่งขันแข่งขันแบบปิดไม่อนุญาตให้มีผู้ชมการแข่งขัน ก็ได้เสร็จสิ้น เรียบร้อยดี โดยมีนายบุญเลิศ ผลอุดม อุปนายกและเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสจังหวัดสิงห์บุรีเลขาธิการสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดสิงห์บุรีเป็นตัวแทนสมาคมฯ เป็นผู้ประสานงานและดำเนินการแข่งขัน