อ่างทอง รองผู้ว่าฯลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งท้องถิ่น(อบต.)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
เมื่อเวลาเช้าตรู่ของวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายปริญญา เขมะชิต ปลัดจังหวัดอ่างทอง นางสาวแสงมณี มีน้อย ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง นางสาวเมลดา วัชรโรจน์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง (กกต.) นาย ณภัทร์สพล ชัยภัคพรคุณ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดอ่างทอง ซึ่งจัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น.


เมื่อเวลา 07.45 น.นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งในเขตเมืองอ่างทอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว ต.ป่างิ้ว เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ณ โดมเอนกประสงค์หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่างิ้ว และเมื่อเวลา 08.30 ได้เดินทางไปยังจุดที่ 2 ในเขตพื้นที่ของอำเภอโพธิ์ทองหน่วยเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูลเขตเลือกตั้งที่ 3 ณ บริเวณศาลาเล็กของวัดท่าตลาดหมู่ที่ 3 ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทองและเมื่อเวลา 09.00 คณะของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้เดินทางตรวจเยี่ยมในพื้นที่ของอำเภอวิเศษชัยชาญจุดแรกของอำเภอวิเศษชัยชาญ คือหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาฯและนายกฯขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าโรงทอง เขตเลือกตั้งที่ 7 ณ.ศาลาการเปรียญวัดสิงห์ ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ และจุดที่ 2 ของอำเภอวิเศษชัยชาญได้แก่หน่วยเลือกตั้งสมาชิกฯและนายกฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ณ ใต้ถุนอาคารโรงเรียนวัดแปดแก้ว ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ โดยมีนายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอวิเศษชัยชาญให้การต้อนรับ

จากนั้นเมื่อเวลา 10.00 – 10.30 น.คณะของนางสาว เอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้เดินทางต่อไปที่หน่วยเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง เขตเลือกตั้งที่ 4 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ณ ศาลาประชาคม หมีที่ 4 ตำบลสายทอง อำป่าโมกและได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งของพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเอกราช เขตเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 6 ณ อาคารบริการนักท่องเที่ยว ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอ โดยมีนาย ณัชฐเดช มุมาลี นายอำเภอป่าโมกให้การต้อนรับ
สาทร คชวงษ์ / อ่างทอง /รายงาน