เชียงใหม่ อบรม อสค.ตรวจสอบครอบครัวผู้ต้องโทษเพื่อปล่อยตัว

อบรม อสค.ตรวจสอบครอบครัวผู้ต้องโทษเพื่อปล่อยตัว
25พย2564
ทางสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝางได้จัดอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติฯเพื่อตรวจสอบครอบครัวและผู้อุปการะผู้ต้องโทษเพื่อปล่อยตัวออกมาอยุ่ข้างนอกเรือนจำโดยให้อยุ่ในการดูแลของสำนักงานคุมประพฤติ ซึ่งทุกคนจะได้ติดกำไรข้อเท้าอิเลคทรอนิคติดตามตัวดาวเทียมหรือ EM ซึ่งจะอยุ่ในการควบคุมและจำกัดพื้นที่ตลอดเวลาในการที่ยังไม่พ้นโทษ เพื่อระบายความแออัดในคุกหรือเรือนจำทางนางชุลีกรณ์ แนวณรงค์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝาง นายรัศมี แสนนามวงค์ ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเขียงใหม่สาขาฝาง นายทรงพณ เป๊กทองพนักงานคุมประพฤติปฏิการ พร้อมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครคุมประพฤติสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝาง ในพื้นที่อำเภอไชยปราการ ที่ห้องประชุมก๋าสะลอง เทศบาลตำบลไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

ได้เข้าร่วมในการประชุมอบรมชี้แจงเพื่อความเข้าใจเป็นอันเดียวกันเพื่อจะได้ออกปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน เพราะในการออกตรวจสอบสำรวจครอบครัวผู้ต้องโทษที่จะขอออกมาอยุ่นอกเรือนจำแก้ปัญหาความแออัดในคุกเรือนจำ ซึ่งจะต้องออกสำรวจพ่อแม่ผู้อุปการะ เพื่อนบ้าน ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้านกำนัน คุ่กรณีฯซึ่งต้องมีความละเอียดรอบครอบตลอดจนสำรวจระบบเครือข่ายโทรศัพท์และดาวเทียมที่จะต้องใช้กับระบบจีพีเอส ของเครื่องควบคุมตัวผู้ต้องโทษในพื้นที่ EM ซึ่งจะต้องอยุ่ในพื้นที่จำกัดป้องกันไม่ให้ออกไปเพ่นพ่านนอกพื้นที่ควบคุม ทางเจ้าหน้าที่คุมประพฤติสามารถติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงป้องกันไม่ให้กลับไปประพฤติผิดซ้ำซ้อนอีก และที่สำคัญผู้อุปการะหรือพ่อแม่ผู้ต้องโทษจะไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายไดได ซึ่งเริ่มปฏิบัติแล้วทั่วประเทศไทย

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว