อ่างทอง ในหลวงทรงพระราชทานเงินส่วนพระองค์ เพื่อช่วยเหลือสถานศึกษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานเงินส่วนพระองค์ เพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดอ่างทอง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานเงินส่วนพระองค์ เพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนามหรือสถานที่กักตัวหรือศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด 19


เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ณ.หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีมอบเงินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเงินส่วนพระองค์ เพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่ปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนามหรือสถานที่กักตัวหรือศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด 19 ซึ่งสถานศึกษาแต่ละแห่งมีภาระค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารให้กลับคืนสู่สภาพเดิม เพื่อจัดการเรียนการสอนต่อไป


นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กล่าวว่าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานเงินส่วนพระองค์ให้กับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จำนวน 5 แห่งและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง จำนวน 1 แห่ง ในพื้นที่อำเภอเมืองอ่างทอง 3 โรงเรียนได้แก่ #โรงเรียนวัดไทรย์ ( เกษมจริยคุณ ), # โรงเรียนวัดลิ้นทอง ( จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง ) # โรงเรียนวัดโพธิ์ทูล อำเภอป่าโมกได้แก่ # โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท ( นรสิงห์ประชาสรรค์ ) # โรงเรียนวัดเอกราช ( ประชารัฐนุกูล ) อำเภอแสวงหาได้แก่ # โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม

สาทร คชวงษ์ / รายงาน