ตรัง มทร.ศรีวิชัย อบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงหอยเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ

มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง อบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงหอยเศรษฐกิจ สร้างอาชีพและเพิ่มโอกาสให้ชุมชน ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง นำโดย ผศ.ดร.นพรัตน์ มะเห อาจารย์ประจำสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง หัวหน้าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย ผศ. ดลฤดี พิชัยรัตน์, ผศ.รัตนาพร อนันตสุข, ผศ.นุชนาฎ นิลออ, ดร.นิภาพร ช่วยธานี, อาจารย์อัครเดช ศิวรักษ์, พร้อมด้วยนักศึกษา และคณะทำงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T)
ได้ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงหอยเศรษฐกิจ ผ่านระบบออนไลน์ zoom cloud meetings ให้กับ ชุมชนตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

โดยถ่ายทอดกิจรรมอบรมเชิงปฎิบัติการจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยมี ดร.สุพัชชา ชูเสียงแจ้ว เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการเพาะเลี้ยงหอยนางรม ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการเพาะเลี้ยงหอยนางรม เพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการดำเนินกิจกรรม
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง