ตรัง อบจ.ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช

ผู้บริหาร ประธานสภา อบจ.ตรัง และสมาชิกสภา อบจ.ตรัง ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2564 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2564 ในส่วนของ อบจ.ตรัง นายโชคดี คีรีกิ้น รองนายก อบจ.ตรัง พร้อมด้วยประธานสภา อบจ.ตรัง สมาชิกสภา อบจ.ตรัง เข้าร่วมพิธี โดยการวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงเป็นที่รักของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน” ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็น”วันปิยมหาราช”
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง