ตรัง จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 43 นำกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ ร.15 พัน 4 ศูนย์อำนวยการจิตอาสา อ.ห้วยยอด และประชาชนจิตอาสา พัฒนาสร้างเสริมภูมิทัศน์สถานีรถไฟห้วยยอดเนื่องในวันปิยมหาราช
ที่สถานีรถไฟห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง พลตรีรักชาติ รัตนาศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 43 พร้อมด้วย คุณสุมาลี รัตนาศักดิ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 43 นำกำลังพลจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 43 ร่วมกับ จิตอาสากองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อำเภอห้วยยอด, ศูนย์อำนวยการจิตอาสา อ.ห้วยยอด และประชาชนจิตอาสา พัฒนาสร้างเสริมภูมิทัศน์สถานีรถไฟห้วยยอด เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งพระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติเป็นเวลานานถึง 42 ปี ตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติ

ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองอย่างมาก เช่น ทรงมีสัมพันธไมตรีกับนานาอารยประเทศ เป็นผลให้สามารถปัดเป่าเหตุร้ายที่เกิดจากประเทศมหาอำนาจ โดยใช้กุศโลบายเสียสละแผ่นดินส่วนน้อย รักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ ทรงปรับปรุงการปกครองยกเลิกระบบ เวียง วัง คลัง นา จัดการปกครองส่วนการเป็นกระทรวง ทรงสร้างทางรถไฟ การไปรษณีย์ โทรเลข และโทรศัพท์ เป็นครั้งแรกในประเทศไทย รวมไปถึงการประกาศเลิกทาส ให้ทาสทุกคนเป็นอิสระ


สำหรับการจัดกิจกรรมพัฒนาสร้างเสริมภูมิทัศน์สถานีรถไฟห้วยยอดนั้น ได้มีการเก็บขยะบริเวณข้างทาง ริมรางรถไฟ การตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ การพ่นสารเคมีฆ่าเชื้อป้องกันโควิด -19 การแจกหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ ซึ่งกิจกรรมพัฒนาสร้างเสริมภูมิทัศน์สถานีรถไฟห้วยยอด นอกจากจะสร้างความสวยงามและยังเป็นการเทิดพระเกียรติ พร้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง