สิงห์บุรี จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน

จังหวัดสิงห์บุรี จัดตั้งโรงครัวพระราชทานจังหวัดสิงห์บุรี โดยมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้วยการประกอบอาหารสด ในพื้นที่ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 15.30 น. นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโรงครัวพระราชทานจังหวัดสิงห์บุรี สนับสนุนโดยมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้วยการประกอบอาหารสด ในพื้นที่ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนางจิตติวรรณ สิทธิวิรัชธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ในการนี้ นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่ทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สำหรับวันนี้ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม จัดตั้งโรงครัวพระราชทานแก่ราษฎร ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี วันละ 3,500 ชุด จำนวน 5 วัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ @พช.สิงห์บุรี

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 256