นครปฐม กรรมการการเลือกตั้ง ตรวจความเรียบร้อยการรับสมัครรับเลือกตั้ง นายก อบต และ สมาชิก อบต.

นครปฐม กรรมการการเลือกตั้ง ตรวจความเรียบร้อยการรับสมัครรับเลือกตั้ง นายก อบต และ สมาชิก อบต. จังหวัดนครปฐม

วันที่ 15 ต.ค. 2564 เวลา 13.00 น. ศ.ดร.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ลงพื้นที่ เพื่อตรวจความเรียบร้อยของการเปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง นายกอบต. และสมาชิก อบต.ณ อบต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และนางสาวบุญเรือน ไทยวัฒนธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับ


นางสาวสุวรรณา ภุชชงค์ ปลัดอบต.หอมเกร็ด ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น รายงานข้อมูลของ อบต.หอมเกร็ดว่า มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวม 6,818 คน แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 6 เขต จำนวนหน่วยเลือกตั้ง 11 หน่วย ขณะนี้มี 2 หน่วยที่มีน้ำท่วมขังเล็กน้อย ไม่เป็นปัญหาเมื่อถึงวันเลือกตั้ง 28 พ.ย. 2564 และได้ขอหารือการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง หรือ กปน. และการวินิจฉัยสิทธิผู้สมัครรรับเลือกตั้ง


ศ.ดร.สันทัด ศิริไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง ให้คำแนะนำในการปฏิบัติ ให้ยึดถือตามคู่มือการเลือกตั้ง อบต. และหากพบปัญหาอุปสรรค สามารถปรึกษา หรือขอคำแนะนำจาก คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม ซึ่งนางสาวบุญเรือน ไทยวัฒนธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม กล่าวเพิ่มเติมว่า จะเชิญผู้สมัครมารับฟังการชี้แจงขั้นตอนการเลือกตั้ง เพื่อทำความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย เพื่อให้การเลือกตั้งของจังหวัดนครปฐม ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 จะเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ได้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 90 คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 827 คน จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคน ออกไปใช้สิทธิของท่านในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน นี้ เวลา 08.00 – 17.00 น. ที่หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้าน

……………………………………….
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม
15 ต.ค. 2564