นนทบุรี ปลัดกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันนี้ (2 ต.ค.64) ที่บริเวณท่าเรือวัดสนามเหนือ เขตเทศบาลนครปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่การดำเนินงานสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด โดยมี นายสมศักดิ์  ลามอ และนายบุญเสริม  ปิ่นกาญจนนาวี รองนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด นายสุทร  บุญสิริชูโต ปลัดเทศบาลนครปากเกร็ด นางปริญดา  เชาว์อรัญ นางสาวพนารี  กิมฮู้ นางสุทารัตน์  อรุณบรรเจิดกุล รองปลัดเทศบาลนครปากเกร็ด นายนพกร  หวังพราย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด ให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยม

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตามสภาวะอากาศและสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน เป็นต้น พร้อมทั้งสำรวจตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของแนวป้องกันน้ำท่วม เพื่อป้องกันการเกิดสถานการณ์อุทกภัย ทั้งนี้ หากมีแนวโน้มจะเกิดสถานการณ์ ให้แจ้งเตือนไปยังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับและเตรียมการในพื้นที่เสี่ยงภัยเป็นการล่วงหน้า พร้อมแจ้งเตือนประชาชนทราบในทุกช่องทาง รวมถึงแจ้งเตือนระหว่างจังหวัดต้นน้ำและจังหวัดปลายน้ำอย่างใกล้ชิด  และในกรณีพื้นที่ประสบสถานการณ์อุทกภัย ให้เร่งสำรวจพื้นที่ ภายใต้การนำของผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมจัดชุดปฏิบัติการเร่งให้ความช่วยเหลือด้านการดำรงชีพแก่ประชาชนที่ประสบภัยตามวงรอบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงประสานหน่วยงานสาธารณสุขให้คำแนะนำประชาชนในการดูแลตนเองจากโรคที่เกิดจากน้ำท่วม เช่น โรคผิวหนัง และโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ และให้บูรณาการหน่วยงานเป็นทีมช่างเร่งซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนโดยเร็ว
.


ด้าน นายสุทร  บุญสิริชูโต ปลัดเทศบาลนครปากเกร็ด กล่าวว่า ขอขอบคุณท่านสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ได้มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครปากเกร็ด ในการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยเทศบาลนครปากเกร็ด ให้ความสำคัญในการป้องกันน้ำท่วมและการดูแลทุกข์สุขพี่น้องประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งสถานการณ์น้ำที่ขณะนี้มีการปล่อยน้ำจากอำภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งคาดว่ามวลน้ำไหลผ่านเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ประมาณ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยสถานการณ์ทั่วไป เทศบาลนครปากเกร็ดจะสามารถดูแลควบคุมไม่ให้เกิดน้ำท่วมบริเวณเทศบาลนครปากเกร็ดได้ ซึ่งได้มีการวางแผนเตรียมการป้องกันน้ำท่วมมาโดยตลอด นอกจากนี้ ได้มีการสร้างแนวเขื่อนที่จะรับน้ำตลอดพื้นที่ 10 กิโลเมตร ริมแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งสร้างคันดิน กั้นกระสอบทราย ไว้ด้วยแล้ว ในส่วนพื้นที่บ้านเรือนประชาชนนอกแนวป้องกันน้ำท่วม ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เร่งแจกจ่ายถุงยังชีพตามวงรอบ และส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยยกของขึ้นที่สูง โดยเทศบาลนครปากเกร็ดมีความมั่นใจว่าสามารถดูแลพี่น้องประชาชนในสถานการณ์อุทกภัยได้

     นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอชื่นชมเทศบาลนครปากเกร็ด ที่ได้สำรวจและ เตรียมความพร้อมระบบในการป้องกันสถานการณ์อุทกภัย ด้วยการจัดทำแนวป้องกันน้ำท่วมที่มีความยาวกว่า 10 กิโลเมตร และจัดทำเขื่อนดินเสริมแนวป้องกันน้ำท่วมบริเวณพื้นที่จุดอับ ซึ่งในภาพรวมอยู่ในสภาพสมบูรณ์ 100% ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัย หรือต้องการขอรับความช่วยเหลือ สามารถติดต่อสายด่วนสาธารณภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่  /2564
วันที่ 2 ต.ค. 2564