กาญจนบุรี จัดกิจกรรม”โครงการจิตอาสาปันน้ำใจ”

กาญจนบุรี เมื่อเวลาเวลา 10.00 น. ของวันที่ 24 กันยายน พล.ต.บรรยง ทองน่วม (3ก-248) ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9/ผู้อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกองพลทหารราบที่ 9 เป็นประธานในการจัดกิจกรรม”โครงการจิตอาสาปันน้ำใจ” ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่, องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย และ เทศบาลตำบลท่าม่วง โดยกองพลทหารราบที่ 9 ได้จัดกำลังพลจิตอาสา พร้อมรถครัวสนามประกอบอาหารปรุงสุก ให้กับประชาชน จำนวน 2,500 กล่อง รวมทั้งมอบถุงยังชีพ 30 ถุง ให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในห้วงสถานการณ์โรคติดเชื้อ โควิด-19 ณ ลานปูนหน้าอาคาร 168 ซิตี้คอมเพล็กซ์ ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
เกษร เสมจันทร์ กาญจนบุรี