สมุทรปราการ  นายกอบจ.ลงพื้นที่น้ำท่วมเตรียมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ไขปัญหา

สมุทรปราการ  นายกอบจ.ลงพื้นที่น้ำท่วมเตรียมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ไขปัญหา
***** เมื่อเวลา 10.00น.วันที่ 23 ก.ค.2564 น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายสมลักษณ์ ควรสงวน รองนายก อบจ. นางสาวชนม์ทิดา อัศวเหม เลขานุการนายกอบจ.นายรัชชานนท์ ทองอร่าม เลขานุการนายก อบจ.พร้อมคณะผู้บริหาร และนางเบญจวรรณ์ จารุเพ็ญพูนผล สมาชิกสภาอบจ.สมุทรปราการ ได้ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้ชาวบ้านจำนวน 50 หลังคาเรือน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม ในหมู่บ้านกรุงสยาม ม.5 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ จากนั้นได้เดินทางไปแจกถุงยังชีพให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม จำนวน 150 หลังคาเรือน ในซอยโรงน้ำแข็ง ม.20 ต.บางพลีใหญ่ พร้อมประสานผู้ใหญ่บ้านหมู่20ดูพื้นที่ปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน เพื่อหาทางช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาดังกล่าว

***** นายธนากร ผดาศรี ผู้ใหญ่บ้าน ม.20 กล่าวว่า ปัญหาเบื้องต้นคือน้ำท่วมขังบ้านพักอาศัยของประชาชนในระแวกดังกล่าวซึ่งจะใช้เวลาประมาณ4-5วันน้ำถึงจะลง เพราะเส้นทางหลักทางน้ำค่อนข้างมีปัญหา จึงอยากให้หลายหน่วยงานช่วยกันแก้ปัญหาเส้นทางน้ำ ระยะทางตั้งแต่ถนนเทพารักษ์ไปจนถึงถนนสุขุมวิทประมาณ11.5ก.ม ในการบูรณาการร่วมกัน อยากจะให้คลองบางพลี-ตำหรุ กลับมาเป็นเส้นเลือดใหญ่ของคนบางพลีเหมือนเดิม ถ้าแก้ปัญหาคลองนี้ได้ปัญหาทุกอย่างก็จะหมดไป โดยเบื้องต้นทางอบต.บางพลีใหญ่ได้มาขุดลอกคลองไปบ้างแล้ว

***** น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย นายกอบจ.กล่าวว่าวันนี้ได้รับทราบถึงปัญหาของน้ำท่วมขังแล้วว่าเกิดจากอะไร อย่างไรก็ตามจะได้ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรมชลประทาน พร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาต่อไป

**** น.สชนม์ทิดา อัศวเหม เลขานุการนายกอบจ.กล่าวว่า วันนี้เราได้ลงพื้นที่ทำให้ทราบถึงปัญหา จึงรู้ว่าการทำงานที่จะเกิดประสิทธิภาพนั้นคือการร่วมมือ ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาในทิศทางเดียวกัน เพื่อแก้ไขปัญหาที่ใหญ่ ดังนั้นมดทุกตัวก็ต้องช่วยกันแก้ไขปัญหา หลายหน่วยงานร่วมมือกัน หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีความรับผิดชอบตรงนั้นมาช่วยกันแก้ปัญหา เพื่อเป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ยั่งยืนและเป็นรูปธรรมต่อไป

*******************************************
วิวรรธน์ ยั่งยืนเตชานนท์ สมุทรปราการ 0916986925