ตรัง การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยอดการสั่งขนมที่ใช้ประเพณีสารทเดือนสิบลดลง

การแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบต่อการจำหน่ายขนมที่ใช้สำหรับประเพณีสารทเดือนสิบของจังหวัดตรัง ยอดการสั่งซื้อลดลง ในขณะที่ราคาขนมไม่มีการปรับขึ้นแต่อย่างใด ทางด้านนายอำเภอนาโยง เน้นย้ำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ในการเว้นระยะห่าง การตรวจวัดอุณหภูมิและการล้างมือ ก่อนที่จะร่วมพิธีสารทเดือนสิบภายในวัด


ที่ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง นายประโยชน์ สมศักดิ์ นายอำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีตำบลนาโยงเหนือ ลงพื้นที่พบปะชาวบ้านที่ทำขนมประจำประเพณีสารทเดือนสิบจำหน่ายให้กับประชาชน ท้องถิ่น ที่ใช้ในงานบุญสารทเดือนสิบของชาวภาคใต้ ได้แก่ ขนมตามความเชื่อของชาวภาคใต้ทั้ง 5 อย่างที่จะต้องซื้อไปเซ่นไหว้บรรพบุรุษในงานบุญเดือนสิบคือ ขนมพอง แทนยานพาหนะ ขนมลาแทนเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ขนมดีซำหรือขนมรู แทนสะบ้าหรือของเล่น ขนมบ้าแทนเบื้ยหรือเงินและขนมกงแทนเครื่องประดับ ซึ่งวันสารทเดือนสิบหรือวันชิงเปรต เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน 10 ไปจนถึงวันแรม 15 ค่ำเดือน 10 ในปีนี้ แรม 1 ค่ำเดือน 10 ตรงกับวันที่ 22 กันยายน ซึ่งชาวบ้านเรียกว่าเป็นวันรับตายาย โดยมีความเชื่อว่ายมโลกจะปล่อยบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วให้กลับมายังโลกมนุษย์ เพื่อมารับส่วนบุญส่วนกุศลที่ลูกหลานทำให้ ส่วนวันแรม 15 ค่ำเดือน 10 จะตรงกับวันที่ 6 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันส่งบรรพบุรุษที่ล่วงรับไปแล้วกลับยมโลกหรือวันส่งตายาย


สำหรับการจำหน่ายขนมลา แผ่นเล็กราคาแผ่นละ 5 บาท แผ่นใหญ่ราคาแผ่นละ 6 บาท ขนมพอง ขนาดเล็กราคา 7 บาท ขนาดใหญ่ ราคา 8 บาท ขนมดีซำหรือขนมรู และขนมบ้า ราคากล่องละ 10 บาท และขนมที่จัดเป็นชุด ประกอบด้วย ขนมพอง ขนมลา ขายในราคาชุดละเล็กราคาชุดละ 20 – 30 บาท แต่หากเป็นชุดใหญ่ ราคาชุดละ 25 – 35 บาท ทางด้านนายประโยชน์ สมศักดิ์ นายอำเภอนาโยง กล่าวว่า ศบค.ไม่ได้มีการสั่งห้ามในการงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ แต่ต้องปฏิบ้ติตามมาตรการของการสาธารณสุขในการเว้นระยะห่าง การตรวจวัดอุณหภูมิและการล้างมือ ก่อนที่จะร่วมพิธีสารทเดือนสิบภายในวัด และงดการรับประทาอาหารร่วมกันภายในวัด ซึ่งได้เน้นย้ำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงมาตรการดังกล่าว ทางด้าน นางชะออม ฤทธิฉิม อายุ 44 ปี 256หมู่ที่ 5 ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง ประธานกลุ่มอาชีพการทำขนมไทยพื้นบ้าน ที่นำชาวบ้านมาทำขนมที่บริเวณ กศน.ตำบลนาโยงเหนือ กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้นทำให้ยอดการสั่งซื้อลดลงประมาณ 3-5 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากประชาชนอาจจะไปวัดลดน้อยลง เกรงว่าการไปรวมตัวของคนจำนวนมากจะทำให้ติดเชื้อโควิด -19 อย่างไรก็ตาม กลุ่มที่มาทำขนมจำหน่ายนั้นจะมีราบได้วันละประมาณ 300 บาท

มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง