ตรัง ผู้ว่าฯเตรียมพร้อมรับมือการเกิดอุทกภัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เตรียมพร้อมการเกิดอุทกภัย ภายหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือการเกิดอุทกภัย ซึ่งจังหวัดตรังได้เตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ช่วยเหลือเอาไว้แล้ว และเตือนชาวเรือประมงให้งดออกจากฝั่งในระยะนี้ เนื่องจากทะเลมีคลื่นลมแรง
นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย Video Conference ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซักซ้อมแนวทางการจัดการซักซ้อม ในเรื่องแนวทางการ ปฏิบัติ กรณีเกิดอุทกภัย แล้วก็แนะนำในเรื่องของการที่จะให้ ทุกจังหวัด ได้เตรียมการเฝ้าระวัง สถานการณ์อุทกภัย รวมถึงการที่จะสร้าง ความเข้าใจ ให้กับพี่น้องประชาชน แจ้งเตือนภัย ในส่วนของทางจังหวัดตรัง มีการติดตาม สถานการณ์เรื่องของพายุลูกต่างๆที่เข้ามา รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น กับทางจังหวัดตรัง โดยทางผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดตรัง ได้มีการ เผยแพร่แพร่ข้อมูลในเรื่อง ของสถานการณ์ อากาศทุกวันใน LINE ของส่วนราชการ

โดยที่ทางจังหวัดตรังได้มีหนังสือ แจ้งเตือนทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบลท้องถิ่น ในเรื่องของการเตรียมการในเรื่องของการเฝ้าระวัง รวมถึงการแจ้งข้อมูลข่าวสารพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมซ้ำซาก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง กรณีถ้าเกิดอุทกภัยดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในทันที นอกจากานี้ยังได้มีการโทรศัพท์ประสานงานกับทางผู้อำนวยการโครงการชลประทานขนาดกลาง ที่รับผิดชอบโครงการผันแม่น้ำตรังลงสู่ทะเล ซึ่งเป็นโครงการผันน้ำออกทางเลี่ยงเมือง การที่น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดตรังได้นั้นนอกจากฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดตรังแล้ว ยังต้องดูว่าพื้นที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมเกิดฝนตกหนักด้วยหรือไม่ หากเกิดภาวะฝนตกหนักที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ก็จะทำให้ปริมาณน้ำจากอำเภอทุ่งสงไหลมารวมกับแม่น้ำตรัง ทำให้เกิดน้ำท่วม สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน อย่างไรก็ตามขอให้พี่น้องประชาชน เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การพยากรณ์อาการ รวมถึงรับฟังข่าวสารจากทางราชการที่แจ้งให้ทราบ หากต้องอพยพประชาชนทางหน่วยงานราชการจะแจ้งให้ทราบทันที ทั้งนี้ทางจังหวัดตรังได้เตรียมการในเรื่องของการเตรียมคนแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของพี่น้องที่เป็นชาวประมงนะครับในช่วงนี้เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง เนื่องจากทะเลมีคลื่นลมแรง อาจจะส่งผลทำให้เรือล่มได้ หากชาวประมงฝ่าฝืนออกทะเลในระยะนี้
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง