ตรัง พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 30 ราย

ตรัง  พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 30 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 25 ราย รับจากพื้นที่สีแดงเข้ม 5 ราย มียอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายน 4,771 ราย เสียชีวิต 1 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 28 ราย ซึ่งผ็เสียชีวิตนั้นยังไม่ได้ฉีดวัคซีน อีกทั้งมีโรคประจำตัว นอกจากนี้ยังส่งทีมแพทย์พยาบาล ลงพื้นที่ให้คำปรึกษากับผู้ป่วยโควิด -19 เพื่อลดความเครียดให้กับผู้ป่วยอีกด้วย


ที่ศูนย์แถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง ห้องลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง แพทย์หญิงทิพย์ลดา บุญชัย นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะรองโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 30 ราย แยกเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดตรัง 25 ราย รับผู้ป่วยมาจากพื้นที่สีแดงเข้ม 5 ราย นับเป็นผู้ติดเชื้อตามการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2564 จำนวน 4,771 ราย เป็นชาวไทย 26 ราย พม่า 4 ราย วันนี้มีผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่ม 27 ราย รักษาหายรวม 4,274 ราย รักษาหายร้อยละ 89.58 มีผู้ป่วยโควิด 19 เสียชีวิตในวันนี้เพิ่ม 1 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 28 ราย ยังคงมีผู้ป่วยโควิด 19 รักษาใน รพ. 467 ราย มีอาการน้อย 432ราย ปานกลาง 20 ราย ให้ออกซิเจน 10 ราย ให้ออกซิเจนแรงดันสูง 4 ราย ทำให้อัตราพบผู้ป่วยรายใหม่เฉลี่ยในรอบสัปดาห์ 31.5 ราย/ และพบผู้ป่วยมากที่สุดในพื้นที่อำเภอเมืองตรัง 20 ราย อำเภอห้วยยอด 4 ราย อำเภอสิเกา 1 ราย อำเภอกันตัง 1 ราย อำเภอย่านตาขาว 1 ราย จังหวัดตรัง ตรวจหาเชื้อ SARs-COV-2 ไปแล้วทั้งสิ้น 61,931 ราย พบผลบวก(ติดเชื้อ) 4,741 ราย


แพทย์หญิงทิพย์ลดา บุญชัย นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะรองโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปิดเผยว่า จังหวัดตรัง ได้ทำการตรวจหาเชื้อ SARs-COV-2 โดยดำเนินการไปแล้วทั้งสิ้น 61,931 ราย พบผลบวก(ติดเชื้อ) 4,741 ราย มีการค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ทั้งสิ้น 34,035 ราย พบเชื้อ 2,5474 ราย มีการ Swab 395 รายมากที่สุดคือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 188ราย รองลงมาคือผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 68 ราย ตรวจในคลินิกไข้หวัด 50 ราย กลุ่มอื่น ๆ 28 ราย ตรวจก่อนผ่าตัด 25 ราย รวมเป็น 395 ราย ในเรื่องของการฉีดวัคซีนจังหวัดตรังได้ฉีดวัคซีนครอบคลุมไปแล้ว 220,228 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.33 ของกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป 429,020 ราย อัตรานี้เพิ่มขึ้นตามลำดับ นอกจากนี้ยังส่งทีมแพทย์พยาบาล ลงพื้นที่ให้คำปรึกษากับผู้ป่วยโควิด -19 เพื่อลดความเครียดให้กับผู้ป่วยอีกด้วย
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง