ปทุมธานี บูรณาการเร่งขุดลอกคลองรองรับน้ำช่วยเกษตรกร อ.หนองเสือ

ปทุมธานี  สส.,ชป,นายอำเภอ จับมือท้องถิ่น เร่งขุดลอกคลองรองรับน้ำเหนือช่วยเกษตรกรพื้นที่ อ.หนองเสือ
เมื่อวันที่ 14 ก.ย.64 นายพิษณุ พลธี สส.จังหวัดปทุมธานี เขต6 พร้อมด้วย นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอหนองเสือ นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำ และรักษารังสิตเหนือ นายสุภชัย ยังพึ่ง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม กรมชลประทาน นายสมบูรณ์ เจิมไทย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ดร.ไพศาล ศรีธเนศสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาสาม นายสุรินทร์ พุ่มบรรเทา นายกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนพรัตน์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ บริเวณ แยก1ขวา (สกัด5) บริเวณคลองแยก 33 และคลอง10 ตำบลบึงกาสาม คลอง12 ตำบล นพรัตน์ ตำบลศาลาครุ และคลอง13 ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี แก้ไขปัญหากำจัดผักตบชวาและวัชพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม เพื่อให้น้ำไหลลงสู่แหล่งน้ำได้อย่างรวดเร็วในช่วงฤดูฝน


นายพิษณุ พลธี สส.เขต6จังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า ตนเองเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 6ที่รับผิดชอบ พื้นที่ อำเภอหนองเสือ อำเภอคลองหลวง และอำเภอธัญบุรี ได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนชาวอำเภอหนองเสือ โดยเฉพาะท่านนายกองค์กรส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ผ่านท่านนายอำเภอหนองเสือนายสมชาย ตรีณาวงษ์ พบว่าประชาชนกำลังได้รับความเดือดร้อนกำลังประสบปัญหาผักตบชวาและวัชพืชขั้นหนาแน่นเต็มคลอง ในเขตพื้นที่ อำเภอหนองเสือ คลอง10 คลอง12 คลอง13 ทำให้น้ำเกิดการเน่าเสียและสร้างความลำบากแก่ประชาชน ตนเองจึงได้ประสานหารือกับนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย รองประธานวิปรัฐบาล ให้ช่วยประสานกรมชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือรังสิตขอความอนุเคราะห์ นำงบประมาณ นำเรือขุดแบบแบคโฮลงโป๊ะมาขุดลอกคลองในพื้นที่ตำบลนพรัตน์ ตำบลศาลาครุ ตำบลหนองสามวัง และ ตำบลบึงกาสาม เพื่อมาจัดเก็บวัชพืชและลอกคลอง เพิ่มการระบายน้ำช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เปิดทางเดินน้ำรองรับน้ำเหนือในช่วงนี้และเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้สูบน้ำไปทำการเกษตรได้สะดวก ซึ่งวันนี้ ทางคณะชลประทาน ท่านนายอำเภอ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ลงพื้นที่ และเห็นการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการของทุกภาคส่วน ทำให้น้ำในคลองกลับมาเกิดความสวยงามสบายตาทางน้ำไหลได้สะดวกขึ้น สร้างความยินดีให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก


นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอหนองเสือ กล่าวว่าจากการบรูณาการทุกภาคส่วนของจังหวัดปทุมธานี ชลประทานจังหวัดปทุมธานี โครงการส่งน้ำ และรักษารังสิตเหนือ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ผ่านมาได้ช่วยกันขนเครื่องมือหนัก ขุดลอกคลองตั้งแต่คลอง 7 คลอง8 คลอง9และคลอง10ไปยันคลอง13 เพื่อเปิดทางเดินน้ำให้ไหลสะดวกเตรียมความพร้อมรับมือฝนหนักจากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถช่วยระบายน้ำได้สะดวกรวดเร็วป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูน้ำไหลหลาก และกักเก็บน้ำไว้ให้เกษตรกรที่อยู่บริเวณสองฝั่งของลำคลองได้ใช้ทำการเกษตรกรในฤดูแล้ง


ด้านนายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและรักษารังสิตเหนือ กล่าวว่า ได้รับการประสานท่านจาก สส.พิษณุ และนายอำเภอหนองเสือ มีปัญหาน้ำในคลองมีวัชพืชกีดขวางทางน้ำอยู่เป็นจำนวนมาก ประกอบกับลำคลองมีสภาพตื้นเขิน ส่งผลให้น้ำไหลได้ไม่สะดวกมากนัก ซึ่งสำนักงานได้รับงบประมาณจากกรมชลประทานมาก็ดำเนินการกำจัดวัชพืช โดยปัจจุบันได้ดำเนินการขุดลอกคลองบริเวณแยก1ขวา(สกัด5)ไปแล้ว 7.5 กิโลเมตร บริเวณแยก 33 ไป 4กิโลเมตร คลอง10 ตำบลบึงกาสาม ไป10 กิโลเมตร คลอง12 ตำบลนพรัตน์ ตำบลศาลาครุ ตำบลหนองสามวัง ไปแล้ว 14 กิโลเมตร เพื่อช่วยระบายน้ำในลำคลอง ให้ได้ไหลสะดวก และเพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยท่านนายอำเภอหนองเสือได้ติดตามสถานการณ์น้ำมาโดยตลอดและต่อเนื่อง ตรงไหนมีปัญหาได้ประสานมาทางชลประทานมาโดยตลอด ไม่เคยทิ้งพื้นที่ไปไหน ทำให้การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่หนองเสือเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้


นางสาวคอดีเยาะห์ รักใคร่ อายุ62 ปี เกษตรกรทำนาหญ้า หมู่9 ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ อาชีพ กล่าวว่า ต้องขอบคุณ ท่านสส.พิษณุ ท่านนายอำเภอหนองเสือ และเจ้าหน้าที่ชลประทาน ที่นำเรือโป๊ะมาช่วยกำจัดวัชพืชในคลองเพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก และรองรับน้ำที่จะปล่อยมาในหน้าฝนนี้ ทำให้คลองดูสะอาดสวยงามและไม่ส่งกลิ่นเหม็น