อยุธยา กฟผ.โรงไฟฟ้าวังน้อย มอบน้ำดื่ม “น้ำใจ กฟผ.”ให้ศูนย์ฉีดวัคซีน

กฟผ. โรงไฟฟ้าวังน้อย มอบน้ำดื่ม “น้ำใจ กฟผ.” แทนความห่วงใยให้ศูนย์ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 14 กันยายน 2564 นายทินกร ลิมปนสุทธิพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย (ช.อฟว) พร้อมด้วย นายสุรัตน์ วิชชุลดา วิศวกรระดับ 11 และผู้ปฏิบัติงาน ส่งมอบน้ำดื่ม “น้ำใจ กฟผ.” จำนวน 6,000 ขวด ให้แก่ ศูนย์ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ณ สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้บริการประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีน รวมทั้งเป็นขวัญ กำลังใจ แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ โดยมี นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับมอบ

 


นอกนจากนี้ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ได้มอบน้ำดื่ม “น้ำใจ กฟผ.” จำนวน 6,000 ขวด ให้แก่ โรงพยาบาลสนามเทศบาลเมืองลำตาเสา เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และแจกจ่ายให้แก่ผู้ป่วยโควิด-19 โดยมี นายกิตติพงษ์ ใจธรรมดี ประธานสภาเทศบาลเมืองลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับมอบ
ชาญ ชูกลิ่น รายงาน