อยุธยา ชลประทานแจ้งเตือน ระดับน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น

อยุธยา  ชลประทานแจ้งเตือน ระดับน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น เตือนพื้นที่ตอนล่างนอกคันกั้นน้ำรับมือน้ำล้นตลิ่งที่ลุ่มต่ำ

นายธนากร ตันติกุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า จากการที่มีฝนตกหนักทางตอนบนและภาคกลาง ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านที่จังหวัดนครสวรรค์ในเกณฑ์ 1,800-1,900 ลบ.ม./วินาที และมีน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในเกณฑ์ 700 – 1,500 ลบ.ม./วินาที ทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นจาก 1.50 เมตร เป็น 2.25 เมตร ประกอบกับเมื่อวันที่ 13 กันยายนที่ผ่านมา ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำ C.2 จังหวัดนครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,846 ลบ.ม./วินาที  และคาดการณ์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำ C.2 จังหวัดนครสวรรค์ เพิ่มขึ้นในเกณฑ์ 1,800-1,900 ลบ.ม./วินาที ขณะเดียวกัน ต้องควบคุมและเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในเกณฑ์ 700-1,500 ลบ.ม./วินาที

ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา โดยเฉพาะพื้นที่ตลิ่งต่ำบริเวณริมแม่น้ำน้อย ตั้งแต่บริเวณตำบลบ้านกระทุ่ม ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา และตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจาก1.50 เมตร เป็น 2.50 เมตร ในช่วงวันที่ 15-18 กันยายน ส่วนแม่น้ำเจ้าพระยา ระดับน้ำที่พระตำหนักสิริยาลัยและวัดไชยวัฒนาราม  ระดับน้ำจะสูงกว่าตลิ่ง ประมาณ 50 เซนติเมตร ในช่วงวันที่ 15-18 กันยายนเช่นเดียวกัน ดังนั้น กรมชลประทานจะควบคุมการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าว พร้อมกับบริหารจัดการน้ำเต็มศักยภาพของพื้นที่ โดยไม่ให้มีผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตร หากมีปริมาณน้ำหลากเพิ่มขึ้นที่จะส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า 1,500 ลบ.ม./วินาที จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยาได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนบริเวณริมแม่น้ำน้อย ที่ ตำบลหัวเวียง บางกระทุ่มและตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา ให้ทราบถึงสถานการณ์น้ำแล้ว พร้อมให้ขนของขึ้นบนชั้นสองและขอให้ประชาชนติดตามสถานกาณ์น้ำอย่างใกล้ชิด   ล่าสุด แม่น้ำเจ้าพระยา ระดับน้ำที่พระตำหนักสิริยาลัยและวัดไชยวัฒนาราม  ระดับน้ำจะสูงกว่าตลิ่ง ประมาณ 50 เซนติเมตรในช่วงวันที่ 15-18 กันยายนเช่นกัน
ชาญ ชูกลิ่น รายงาน