เพชรบูรณ์ ความสำเร็จ โคก หนอง นา ไร่พูนทรัพย์กรีน

ทุกทิศทั่วเพชรบูรณ์

บทเรียนความสำเร็จ โคก หนอง นา ไร่พูนทรัพย์กรีน เจ้าขององค์ความรู้ นางพูนทรัพย์ บัวช้อย ม.2 ต.สักหลง อ.หล่มสัก  จุดเปลี่ยนแปลง

– น้องสาวที่อยู่กับแม่ป่วยและเสียชีวิต และคุณแม่ประสบอุบัติเหตุ เลยทำให้ต้องตัดสินใจลาออกทันที เพื่อกลับมาดูแลคุณแม่ที่บ้าน
– ก่อนหน้าได้หาข้อมูลว่ามีโครงการอะไรที่เหมาะกับตัวเองและสามารถทำได้ เมื่อกลับมาอยู่บ้าน ได้วางแผนที่จะทำโครงการ “โคก หนอง นา” เพราะจากที่ศึกษารายละเอียดของโครงการ มีความเหมาะกับตนเองที่สุด และเรามีความมั่นใจว่าตนเองทำได้

จุดเริ่มต้น

– เดิมทำงานประจำอยู่ กทม. ตำแหน่งจัดซื้อ เป็นงานProjectเกี่ยวกับงานระบบ Solar Farm ทั่วประเทศ ทำอยู่หลายปี ส่วนตัวชอบทำเกษตรอยู่แล้วแต่ยังไม่มีโอกาสได้ทำ
– ช่วงที่ทำงานประจำได้มีโอกาสไป
อบรมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ที่ปทุมธานี จึงทำให้เกิดความสนใจ จุดประกายให้เริ่มทำ
– วันหยุดก็จะกลับมาที่บ้าน ทำน้ำหมัก ทำปุ๋ยแต่ละชนิดไว้ เลี้ยงใส้เดือน AF ให้ทางบ้านทดลองใช้

ปัญหา การแก้ปัญหา

– การขุดบ่อไม่ได้ความลึกตามแบบแปลน ด้วบสภาพดินเป็นดินปนทรายมาก ฝนตกติดต่อกันงานล่าช้า ทำให้เป็นอุปสรรคในการขุด
– น้ำเยอะ ปรับแบบใหม่ แต่ก็ยอมรับตามสภาพที่ ขุดได้ ตกลงกันได้ด้วยดี ส่วนตัวก็เป็นที่พอใจ

ปัจจัยความสำเร็จ

– ความเชื่อมั่นในตนเอง ความตั้งใจ อดทน หมั่นศึกษาเรียนรู้ และเปิดใจกว้างสำหรับประสบการณ์ใหม่ๆ จากทีมงานที่ร่วมแรง ร่วมใจกันสร้างสรรค์ให้เกิด “โคก หนอง นาไร่พูนทรัพย์กรีน”

ผลสำเร็จ

– ด้วยมีอุดมการณ์ที่มีอยู่ในใจ ความตั้งใจ ความอดทน ความพยายาม ดูตัวอย่างคนอื่นๆ มาปรับใช้ และเรียนรู้เพิ่มเติมอยู่สม่ำเสมอ
– มีแผนที่จะทำโครงการให้พื้นที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ “โคก หนอง นาโมเดล ” เหนื่อยแต่มีความสุขและเชื่อว่าตัวเองทำได้แน่นอน

#Hashtag งานโคกหนองนา

#โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Khoknongna
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD

digital camera)ภาพ/ข่าว : 📷
งานประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชน
อำเภอหล่มสัก
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์

#(Happy Creation) กรมการพัฒนาชุมชน