สุพรรณบุรี กาชาดสุพรรณร่วมกับสตรีอู่ทองครอบครัวมาตรศรีมอบถุงยังชีพผู้พิการยากไร้

สุพรรณบุรี   กาชาดสุพรรณร่วมกับสตรีอู่ทองครอบครัวมาตรศรีมอบถุงยังชีพผู้พิการยากไร้
ที่ จ.สุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาด และประธานแม่บ้านมหาดไทย พร้อมคณะได้เดินทางไปเป็นประธานมอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้และพิการตามโครงการกาชาดมอบถุงยังชีพผู้ยากไร้และพิการ โดยกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี โครงการแจกถุงยังชีพผู้ยากไร้และพิการ โดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง และโครงการแจกถังยังชีพผู้ยากไร้และพิการโดยครอบครัวมาตรศรี มีนายเสกสรร ถนอมกิตติ นายอำเภออู่ทอง นางฐิติพร ศิริโกศล นางณัฐนันท์ ทองคำ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี นายอดิศักดิ์ มาตรศรี กำนันตำบลพลับพลาไชย นาง พชรพรรณ มาตรศรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง นางวาสนา มาตรศรี สมาชิกสภาจังหวัดสุพรรณบุรี และตัวแทนครอบครัวมาตรศรี ร่วมให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม ณ ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง


เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายและมีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ทำให้มีเชื้อโรคแพร่กระจายส่งผลกระทบในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตของประชาชนเป็นวงกว้าง รวมทั้งประชาชนในพื้นที่อำเภออู่ทอง โดยเฉพาะผู้ยากไร้และพิการ ซึ่งมีความทุกข์ยากในการดำเนินชีวิตอยู่แล้ว ได้รับความเดือดร้อนและลำบากมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง มีความห่วงใยในความเป็นอยู่ของผู้ยากไร้และพิการเหล่านี้จึงได้ร่วมมือกันกับภาครัฐและเอกชนส่งมอบความห่วงใยผ่านถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้และผู้พิการในพื้นที่อำเภออู่ทองทั้ง13ตำบล 155หมู่บ้าน ประกอบด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน80 ถุงประธานแม่บ้านมหาดไทยจำนวน 75 ถุงคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทองจำนวน 155 ถังและครอบครัวมาตรศรีจำนวน155ถุง รวมจำนวน 465 ถุง


ทางด้านนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้กล่าว ขณะนี้ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ขึ้นและได้ขยายวงกว้างไปทั่วทุกพื้นที่ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะผู้ยากไร้และพิการ ซึ่งมีความเป็นอยู่ลำบากอยู่แล้ว ได้รับความเดือดร้อนและลำบากมากยิ่งขึ้น ต้องขอชื่นชมนางพชรพรร มาตรศรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง ว่าเป็นองค์กร ที่มีความเข้มแข็งเป็นแกนนำในการช่วยเหลือพี่น้องสตรีที่เดือดร้อนอย่างต่อเนื่องมีกิจกรรมเยี่ยมบ้านสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตแก่ผู้ที่ลำบากยากไร้ สร้างบ้านปันน้ำใจแก่ผู้ยากไร้ ดังนั้นต้องขอบคุณครอบครัวมาตรศรี และนางพชรพรรณ มาตรศรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง ที่ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้และพิการ เป็นสร้างความสุข สร้างขวัญกำลังใจว่าเราจะไม่ทิ้งกันแม้ยามสุขหรือยามทุกข์ และเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระบรรเทาความเดือดร้อนในระดับหนึ่ง
ภัทรพล พรมพัก/สุพรรณบุรี