ยะลา ไลออนส์เบตงรวมน้ำใจพี่น้องไทยมุสลิมมอบเครื่องใช้ในรพ.สนาม

น้ำใจไลออนส์เบตงพี่น้องไทยมุสลิมมอบเครื่องใช้ในรพ.สนาม
วันที่23มิถุนายน2564 ที่โรงพยาบาลเบตง   จังหวัดยะลา

นพ.สวรรค์ กาญจนะ ผอ.รพ.เบตงนายวงค์วิทย์ อัครวโรทัย สาธารณสุขอำเภอเบตงรับมอบ ผ้าห่ม หมอน ผ้าปูที่นอนเพื่อช่วยเหลือสนันสนุน รพ.สนามโดย นาย ณัฐสัณห์ สงค์จินดาศักดิ์  นายกสโมสรไลออนส์เบตง ภาค 310B ปี 2563-2564 นาย วกุล จิเวทพงศ์  นายกสโมสรไลออนส์เบตง ภาค 310B ปี 2564-2565และคณะ พี่น้องชายแดนไทยมุสลิม  -ผู้ใหญ่อำรอน ลูดิง (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5 บ้านราโมง ต.ยะรม) และครอบครัว -กลุ่มน้ำดื่มประชารัฐบ้านปากบาง


ทั้งนี้ เพื่อใช้ในรพ.สนาม อำเภอเบตง  ซึ่งตั้งแต่มีการระบาดของโควิด-19ระลอกใหม่ มีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษายอดสะสม 31ราย ปัจจุบัน เหลืออยู่19รายรักษาหายแล้ว 12ราย และมีผู้ป่วยนอนที่รพ.เบตง85ราย  และได้รับการสนันสนุนร่วมใจจากทุกภาคส่วนเพื่อพี่น้องประชาชนชาวเบตง