อยุธยา ผู้ว่าฯสั่งการเร่งตรวจคัดกรองโควิดเชิงรุกในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

พ่อเมืองอยุธยา เร่งตรวจคัดกรองเชิงรุกในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีพนักงานมากกว่า 1,000 คน ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เป็นหนึ่งเครื่องมือช่วยค้นหาผู้ติดเชื้อได้เร็ว เพื่อควบคุมจำกัดวงจรได้เร็ว


วันที่ 23 มิถุนายน 264 เวลา 09.00 น. ที่ โรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดินทางไปตรวจเยี่ยมการตรวจคัดกรองเชิงรุกในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีพนักงานมากกว่า 1,000 คน พร้อมด้วย นายวัชระ กระแสร์ฉัตร์ นายอำเภอบางปะอิน นายนครินทร์  อาจหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ สาธารณสุขอำเภอบางปะอิน โดยมี ทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลเอเชีย มาร่วมตรวจคัดกรองในครั้งนี้ ซึ่งมีเป้าหมาย จำนวน 200 คน


นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า จากสถานการณ์การโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พบผู้ติดเชื้อในโรงงานอุตสาหกรรมหลายคลัสเตอร์ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงมีมติให้สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดำเนินการจัดการตรวจคัดกรองเชิงรุกขึ้นในสถานประกอบการขนาดใหญ่ที่มีพนักงานมากกว่า 1,000 คน เป้าหมาย รวม 35 แห่ง โดยจะสุ่มตรวจ 200-400 คนต่อแห่ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 – 26 มิถุนายน 2564


ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกตามโครงการของสำนักงานประกันสังคมไปแล้ว จำนวน 7 แห่ง รวมจำนวนทั้งสิ้น 42 แห่ง ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยให้เราค้นพบผู้ติดเชื้อได้เร็ว โดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการ และพนักงาน ได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนการปฏิบัติการในตรวจคัดกรองเชิงรุก เพื่อร่วมกันควบคุมโรคให้หมดลงอย่างรวดเร็ว
ข่าว .ชาญ ชูกลิ่น.อยุธยา รายงาน