นครปฐม สส.เผดิมชัยร่วมผู้ประกอบการมอบไซริงฉีดยาและชาวบ้านมอบข้าวกล่องให้รพ.สามพราน

นครปฐม  สส.เผดิมชัยร่วมผู้ประกอบการมอบไซริงฉีดยาและชาวบ้านมอบข้าวกล่องให้รพ.สามพราน

สส.เผดิมชัย สะสมทรัพย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน มอบไซริงฉีดยา สำหรับฉีดวัคซีนโควิด19 จำนวน 540 กล่อง โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไชยเสน บริษัทฟาสซิโน  ซึ่งมีนายแพทย์ทินกร ชื่นชม ผอ.รพ.สาพราน พร้อมนางพัชรี เกษรบุญนาค รองผอ.รพ.สาพราน แพทย์และพยาบาล รับมอบ ก่อนจะรับมอบสิ่งของอื่นๆจากผู้มีจิตศรัธา ให้เป็นขวัญกำลังใจทีมแพทย์พยาบาลต่อสู้มหันต์ภัยโรคร้ายโควิด-19 ที่กำลังระบาออยู่ในตอนนี้

 

คุณนิภาพันธ์ ธนาพิริยฉัตรและครอบครัว มอบข้าวกล่อง500กล่อง

บริษัทแสงทองสลักภัณฑ์ บริจาคข้าวกล่อง ขนม นม น้ำแพมเพิส และกล่องพัสดุส่งยาทางไปรษณีย์

บริษัทโตโยต้าท่าจีน มอบเครื่องผลิตออกซิเจนให้รพ.สามพราน จำนวน1เครื่อง

ทุกแห่งรวมใจมอบให้กำลังใจบุคลากรรพ.สามพราน ต่อสู้ภัยโควิด-19